header ads

Bersih Bersih Masjid Al Barokah, Tidar Campur, Magelang

Kegiatan Relawan Bersih Bersih Masjid hari ini Ahad 4 sepetmber 2022 di masjid Al Barokah, Tidar Campur, Tidar, Magelang
Walaupun banyak yang berhalangan kami tetap semangat

Hadir 
1.  Utomo
2.  Yulianto
3.  Nur Rokhman
4.  Afifi
5.  Enggar
6.  Totok