header ads

Bersih bersih masjid Al Huda, Sanggrahan, Wates, Magelang

Kegiatan Relawan Bersih Bersih Masjid Hari ini Ahad 28 Agustus 2022 di masjid Al Huda, Sanggrahan, Wates, Magelang

Hadir 
1. Utomo
2. Joko KW
3. Yulianto
4. Totok
5. Enggar
6. Iskandar
7. Bowo
8. Kun Abu Ahmad
9. Nur Rokhman
10.Afifi
11.Aris Furqon
12.Ardian

Takmir / Warga 
3 orang