header ads

Bersih Masjid Quwwatul Islam, Jogajakarta

Kegiatan team BBM hari ini di Masjid Quwwatul Islam, Jl. Mataram, Jogjakarta
Berkolaboraksi dengan Kurma Jogjakarta, RPM Magelang dan beberapa komunitas pecinta masjid Jogjakarta

Hadir acara kolaborasi ini : 

1.  Sahid
2.  Sudiono
3.  Rofii
4.  Muhsin
5.  Andi
6.  Hari
7.  Bogi
8.  Utomo
9.  Sudiar
10. Iskandar
11. Supriyono
12. Dhoni
13. Faiq
14. Totok
15. Enggar
16. Kun Abu Aisyah