header ads

Waqaf Al-Qur'an untuk Masjid Baitul Mutakim Burikan Dlimas Tegalrejo Kabupaten Magelang

Jazakallah khayran kami ucapkan kepada Muhsinin BBM yang telah mewaqafkan 1 dus Al-Qur'an. 

Jumat pagi ini amanah tersebut sudah kami sampaikan ke Takmir Masjid Baitul Mutakim Burikan Dlimas Tegalrejo, dan akan kami salurkan ke beberapa masjid berikutnya.

Semoga amal kebaikan beliau mendapat balasan dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanhu Wa Ta'ala. Amin