header ads

Pasukan Bersih-bersih Masjid setiap hari selama Ramadhan

Beliau-beliau inilah di balik gerakan Bersih-bersih Masjid setiap hari selama Ramadhan di Magelang yang diadakan oleh Tim Bersih-bersih Masjid Magelang-BBM. Semoga Allah Subhanhu Wa Ta'ala selalu menjaga Beliau-beliau Hafidzahallahu dengan sebaik-baiknya penjagaan. Amin